ஜியாமென் பின்-அச்சிடும் முடித்த சப்ளைஸ் கோ, லிமிடெட்.